Select Page

Het project Ieperleed

Groepswoningbouwproject met landschapspark

Bestaande toestand

Leffinge wordt gekenmerkt door een heterogeen architectuurlandschap. Nieuwe projecten plaatsen zich tussen bestaande bebouwing in een schakering van verschillende woondichtheden en typologieën. Het terugdringen van de ruis en versnippering van dit landschap is een belangrijke intentie van dit woonproject.

Nieuwe toestand

Het woonuitbreidingsgebied dat hiervoor wordt aangesneden schurkt aan tegen het centrum van de dorpskern, maar sluit aan haar achterzijde aan op een open landschap. Twee lineaire structuren, de invalsweg enerzijds en een bomenrij met beek anderzijds omzomen het terrein. De bestaande bebouwing langs deze lijnen wordt verdergezet in lange compacte volumes met aaneengesloten grondgebonden woningen. Door deze radicale structuur ontstaat in het binnengebied een robuuste open ruimte die als een spie tussen de twee volumes tot dicht in het centrum wordt door-getrokken. Zo vormt ze niet alleen een ontmoetingsruimte voor het project, maar ook een verbindend element tussen dorp en open landschap. Twee kopgebouwen definiëren het voorplein en geven een gezicht aan het project.

Simulatie

De zoektocht naar nieuwe woontypologieën resulteert in een hoge densiteit zonder beslag te leggen op de bestaande open ruimte. Binnen het compacte volume worden de woningen zo gepositioneerd dat ze steeds zowel een toegang hebben aan de zijde van de invalsweg en een weids zicht op de open ruimte. Iedere bewoner blijft met het landschap verbonden. Het profiel van deze transversale splitlevelwoningen wordt gedestilleerd uit het gabariet van de bestaande centrumbebouwing in Leffinge. In de kopgebouwen worden mantelappartementen en diensten geïntegreerd.

Het kwalitatief realiseren van een grote dichtheid is hier enkel mogelijk door een conversie van de bestaande woon- en bouwpatronen die gangbaar zijn in dergelijke dorpskernen. De ruimtelijke neerslag van die conversie heeft ook een belangrijk duurzaamheidsaspect. Het volledige binnengebied kan gevrijwaard worden van autoverkeer en volledig aangewend worden voor de ontsluiting van zacht verkeer. Het grote open landschap met een centraal waterelement wordt doorwaadbaar gemaakt dmv wandelpaden en opgewaardeerde bestaande wegels. De compacte bouwvolumes hebben een veel kleinere energiebehoefte die heel eenvoudig ingevuld kan worden.

Groepswoningbouwproject met landschapspark

  • publiek toegankelijk landschapspark van ±4ha
  • 55 splitlevel eengezinswoningen
  • 9 klassieke eengezinswoningen
  • 24 mantelappartementen
  • 1 commerciële ruimte
  • volledig doorwaadbaar voor trage weggebruikers
  • ruimte voor water
  • hoge ambitie duurzaamheid
  • gemotoriseerd vervoer aan de randen op eigen terrein

Contacteer ons

Project Ieperleed

8 + 14 =